Πρωτόκολλο Διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19


Στον παρακάτω σύνδεσμο του Πανεπιστημίου αναγράφονται τα ονόματα των υπευθύνων για διαχείριση κρούσματος Covid-19 και επίσης επισυνάπτεται το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Πρωτόκολλο Διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (duth.gr)