Ανακοίνωση για συμμετοχή σε Ερευνητική Δραστηριότητα


Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου στις Συνδυασμένες Μεταφορές και των παράλληλων ερευνητικών δράσεων, για την Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 έχει προγραμματιστεί παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε σχετικά αντικείμενα.
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν διαδικτυακά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Για την συμμετοχή σας θα πρέπει να γίνει εγγραφή στην πλατφόρμα του συνεδρίου, όπου θα λάβετε σχετικό σύνδεσμο σύνδεσης.
Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις:
Τα μέλη της ερευνητικής κοινότητας του τμήματος μας και του Δ.Π.Θ. δεν επιβαρύνονται με κανένα κόστος για τη συμμετοχή τους.
Ο Υπευθυνος των Ερευνητικών Δράσεων
Δημητριος Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών