Ανακοίνωση για το μάθημα Διεθνής Πολιτική Οικονομία


Λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος για τις συνδυασμένες μεταφορές που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, το μάθημα της  14ης Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 12:00.