Δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 _ Ανανέωση εγγραφής


Όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών-Δ.Π.Θ. καλούνται:

  1. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

  2. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής –δήλωσης μαθημάτων  μέχρι 10-11-2021

Δεν θα δοθεί παράταση

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/ (Universis) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (από ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2006-2007 και πριν) που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση