Ανακοίνωση για μάθημα “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ”


Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται 11:00-15:00