Ανακοίνωση για το μάθημα “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ”


Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται 15:00-19:00