Ανακοίνωση για το μάθημα “Οικονομετρία Ι”


Από την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και για το υπόλοιπο ακαδημαϊκό έτος η ώρα έναρξης του μαθήματος «Οικονομετρία 1» θα είναι η 15:00.

Ο διδάσκων

Βασίλειος Πλακανδάρας

Επίκουρος Καθηγητής