Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (υποέργο 5)»


Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (υποέργο 5)» παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.pdf

Έντυπο προσφορών