Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων (υποέργο 6)»


Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων (υποέργο 6)» παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.pdf

Έντυπο προσφορών