Ανακοίνωση για το μάθημα “Αγορές Κεφαλαίου”


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ’ Εξαμήνου ότι το μάθημα των Αγορών Κεφαλαίου της 8/10/2021 θα αναπληρωθεί την  Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 18.00.

 Ο Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς