Ανακοίνωση για το μάθημα “Αγορές Κεφαλαίου”


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ’ Εξαμήνου ότι θα πραγματοποιηθεί επιπλέον μάθημα Αγορών Κεφαλαίου προς αναπλήρωση του μαθήματος της 3/12/2021 την  Παρασκευή 26/11/2021 και ώρα 18.00.

Ο Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς