Ανακοίνωση για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές


Στα πλαίσια της ετήσιας αξιολόγησης του διδακτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2021-2022), καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να προβούν στην αξιολόγηση όλων των μαθημάτων στα οποία συμμετέχουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της ΜΟΔΙΠ ( https://modip-server.kom.duth.gr/index.xhtml ), μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2021. Η σύνδεση γίνεται με τη χρήση των προσωπικών ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων και είναι τελείως ανώνυμη. Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου αποτελεί κεντρική διαδικασία στη διαρκή προσπάθεια του Τμήματος για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.