Ανακοίνωση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022


Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα γίνουν στο Α΄ εξάμηνο σπουδών κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: 1) Μαθηματικά, 2) Διοίκηση Επιχειρήσεων, και 3) Αρχές Οικονομικής

 Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.1/192329/Β3/ 13.12.2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 92983/Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329 Β΄) Υ.Α.

 Τόπος διεξαγωγής: Κομοτηνή – νέο κτίριο Νομικής Σχολής – Τμήμα Οικονομικών   Επιστημών (Πανεπιστημιούπολη), Αίθουσα Β΄ ΠΜΣ

Πρόγραμμα εξετάσεων

Μάθημα Ημέρα Ώρα
Μαθηματικά Παρασκευή

10-12-2021

12:00-14:00
Διοίκηση Επιχειρήσεων Δευτέρα

13-12-2021

12:00-14:00
Αρχές Οικονομικής Τρίτη

14-12-2021

12:00-14:00

Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

 Επισήμανση:  Σύμφωνα με την αριθ. 119847/ΓΔ6/23-9-2021 (Β΄4406) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Η είσοδος στο χώρο καθώς και η συμμετοχή στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο:

  1. Με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού εργαστηριακού ελέγχου (μέθοδος PCR ή  rapidtest), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
  2. Με την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.