Παράταση στη Δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 _ Ανανέωση εγγραφής


Δίνεται παράταση από 14.12.2021 έως 18.12.2021 για τη δήλωση μαθημάτων. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση.Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/ (Universis) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (από ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2006-2007 και πριν) που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση