(ΚΕ 82309, Α.Π. 54758/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης


Πρόσκληση 54758/22-12-2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00

Αποτελεί δημοσίευση πρόσκλησης για τρία συνολικά νέα επιστημονικά πεδία , για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, που αφορούν το Τμήμα Νομικής (Επιστημονικό πεδίο : Δημόσιο Δίκαιο) , το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Επιστημονικό πεδίο : Μαθηματικά – Ασφαλιστική) και για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Επιστημονικό πεδίο : Μηχανολογία)

Σχετικά Αρχεία