Ανακοίνωση για το μάθημά «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»


Ανακοινώνεται στους φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ότι μονο για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 θα έχουν 2 επιλογές για την αξιολόγηση τους στο μάθημα:

Επιλογή 1η: Να αξιολογηθούν για το 100% της βαθμολογίας βάσει της εργασίας που θα καταθέσουν εμπρόθεσμα

Επιλογή 2η: Να αξιολογηθούν για το 70% της βαθμολογίας σε δια ζώσης προφορική εξέταση που θα διεξαχθεί την ημέρα των εξετάσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία. Για το υπόλοιπο 30% θα ισχύει η βαθμολογία τους στην εργασία που θα κατατεθεί εμπρόθεσμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν έχοντας την φοιτητική τους ταυτότητα και τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα.

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δεν καταθέσουν εργασία και δεν προσέλθουν στην προφορική εξέταση θα θεωρηθεί ότι δεν εξετάστηκαν.

Λεπτομέρειες για την εξέταση θα συζητηθούν και σε συνάντηση τηλεσυνεργασίας την Παρασκευή 14-1-2022 για επίλυση αποριών, που θα αναρτηθεί.

Επίσης, ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι στις 14-1-2022 θα πραγματοποιηθεί στις 10.00 συνάντηση τηλεσυνεργασίας για επίλυση εργασιών και για διευκρίνιση της διαδικασίας των τελικών εξετάσεων στο μάθημα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ. Λεπτομέρειες της τηλεσυνeργασίας έχουν ανακοινωθεί στο E-Class.