Ανακοινοποίηση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021-2022


Αλλαγή στη ώρα στο μάθημα “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”  28.01.2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021-2022

Οι φοιτητές για να συμμετέχουν σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr) .

Η απουσία από εξέταση μαθήματος λόγω νόσησης από κορωνοϊό Covid-19 τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.

Οδηγίες για εξεταστική Ιανουαρίου 2022.pdf