Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων, με βάση το άρθρο 5 του Π.Δ.407/80, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022


Πρόσκληση εαρ. εξ. 2021-2022 Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.pdf