Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με ΑΠ 24782/25-06-2021


Για να δείτε τα Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με ΑΠ 24782/25-06-2021″ παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.