Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Οικονομικά της Εργασίας” και Εργασιακές Σχέσεις”


Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι τα μαθήματα «Οικονομική της Εργασίας» και «Εργασιακές Σχέσεις» της 11 Μαρτίου 2022 αναβάλλονται λόγω ασθενείας του διδάσκοντος. Αναπλήρωση θα προγραμματιστεί προσεχώς σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Φιλικά,

Θεόδωρος Κουτρούκης

Αναπλ. Καθηγητης ΔΠΘ