Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 124/09.03.2022 δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΠΕΔΙΑ
1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 1 Απριλίου έως και  30  Απριλίου 2022.

Οι αιτήσεις καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, 69100, ΚομοτηνήΤηλ. 25310 39824-6, E-mail.: secr@econ.duth.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ