Καλοκαιρινά σεμινάρια βουλγαρικής γλώσσας και πολιτισμού


Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών των Πανεπιστημίων:

  • της Σόφιας “St Kliment Ohridiski”, από 10 έως 30 Ιουλίου 2022,
  • του Veliko Turnovo “St. St. Cyrill and Methodius”, από 11 έως 31 Ιουλίου 2022.

Η βουλγαρική πλευρά προτίθεται να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα, καθώς
και της σίτισης / στέγασης για 2 συμμετέχοντες ανά πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά και απευθύνονται στο τμήμα Δ’ Φοιτητικών Θεμάτων
και Υποτροφιών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες και αιτήσεις στo επισυναπτόμενo έγγραφo (PDF: 2.23Mb).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων με σφραγίδα ταχυδρομείου είναι η 15η
Απριλίου 2022
.