Κύκλος διαδικτυακών διαλέξεων της Ε.Ι.Φ. για το Φύλο


H Επιτροπή Ισότητας Φύλων του Δ.Π.Θ. διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών διαλέξεων και δράσεων δια ζώσης από 20/04/2022 έως 03/06/2022 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα (.pdf 203Kb).