ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022_2023


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ –ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-23

  Σας ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στέγασης και σίτισης του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 έως και τη Δευτέρα 02-05-2022. H υποβολή των αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή estia.duth. gr.

  

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ