Μεταφορά αργίας της 1ης Μαΐου 2022


Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1758/τ. Β’/11.04.2022 βάσει του οποίου μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 για τις 2 Μαΐου 2022 και ημέρα Δευτέρα.