Ημέρα και ώρα της δια ζώσης ορκωμοσία (18 & 19 Μαΐου 2022)


Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των φοιτητών/τριων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2022 ή και σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, λόγω του μεγάλου αριθμού αποφοίτων και της δυνατότητας τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων, θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες ανάλογα με τα αρχικά γράμματα του επιθέτου τους ως εξής:

Συμμετέχοντες στην ορκωμοσία Ημέρα ορκωμοσίας Ώρα ορκωμοσίας
Αθανασ…          έως και       Μαυρίδ… 18/5/2022 13:00
Μαυρομ…          έως και       Ψυχουδ… 19/5/2022 13:00

 Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής που βρίσκεται εντός του κτηρίου του Τμήματος.

Επισημάνσεις:

Οι συμμετέχοντες στην ορκωμοσία οφείλουν να προσέλθουν κατά τις ώρες 9:30 – 11:30  στη Γραμματεία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή και τα μέτρα που θα τηρηθούν θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση.