Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Διεθνής Οικονομική ΙΙ” & “Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων”


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 3ου έτους ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις των μαθημάτων “Διεθνής Οικονομική ΙΙ” & “Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων” την Παρασκευή 06.05.2020 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στο e-class για την αναπλήρωση.