Υποτροφίες Ιταλικής κυβέρνησης για το ακαδ. έτος 2022-23


Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) προσφέρει υποτροφίες υπέρ αλλοδαπών και Ιταλών πολιτών που ζουν στο εξωτερικό (IRE)* για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 με σκοπό την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε πολιτιστικούς, επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, για την προώθηση της Ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας, και για την υποστήριξη του οικονομικού συστήματος της Ιταλίας στον κόσμο (σύμφωνα με τον Ν. 288/55 και τις επακόλουθες αλλαγές και προσθήκες του).

Οι υποτροφίες προσφέρονται για την ολοκλήρωση μαθημάτων σπουδών και προγραμμάτων έρευνας/κατάρτισης σε δημόσια ή νομικά αναγνωρισμένα ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Διατίθενται υποτροφίες για παρακολούθηση ακαδημαϊκών μαθημάτων μόνο στην ιταλική επικράτεια, με προθεσμία: 9 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο «Σπουδή στην Ιταλία»: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure.