Πρακτικά της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΟΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΟΕ