Ανακοίνωση για τηλεφωνική εξυπηρέτηση Γραμματείας


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τηλεφωνικά καθημερινά αποκλειστικά μεταξύ 11:00-13:00

στα τηλ. 2531039824-5-6