Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Master στον ναυτιλιακό κλάδο και τις περιβαλλοντικές επιστήμες


H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) προκηρύσσει τρεις Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Master, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, στον ναυτιλιακό κλάδο και τις περιβαλλοντικές επιστήμες, σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Υποτροφίες HELMEPA Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023