Ανακοίνωση για λειτουργία Γραμματείας


Η Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών επιστημών  θα παραμείνει κλειστή από  3 Αυγούστου  2022 έως και 19 Αυγούστου 2022, με βάση την με αριθμ.22/68/12.05.2022 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/51087/2086/24.05.2022) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.