ΠΜΣ ΜΒΑ-ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ανακοίνωση Εξέτασης


Η επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2022,  1600-1800 στο αμφιθέατρο β .