Ανακοίνωση για το μάθημα Διαχείριση Κινδύνων


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του πέμπτου εξαμήνου ότι η πρώτη διάλεξη του μαθήματος του πέμπτου εξαμήνου Διαχείριση Κινδύνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, που έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος. Η ημερομηνία αναπλήρωσης της αναβληθείσας διάλεξης της Παρασκευής 07/10/2022, θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές με νεότερη ανακοίνωση.
Ο διδάσκων
Δημήτριος Δημητρίου