Ανακοίνωση για το μάθημα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου ότι η πρώτη διάλεξη του μαθήματος του πρώτου εξαμήνου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, που έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος. Η ημερομηνία αναπλήρωσης της αναβληθείσας διάλεξης της Πέμπτης 06/10/2022, θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές με νεότερη ανακοίνωση.
Η διδάσκουσα
Μαρία Σαρτζετάκη