Ανακοίνωση για το μάθημα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τρίτου εξαμήνου ότι η πρώτη διάλεξη του μαθήματος του τρίτου εξαμήνου Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, που έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος.Η ημερομηνία αναπλήρωσης της αναβληθείσας διάλεξης της Παρασκευής 07/10/2022, θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές με νεότερη ανακοίνωση.
Η διδάσκουσα
Μαρία Σαρτζετάκη