Ανακοίνωση για το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του έβδομου εξαμήνου ότι η πρώτη διάλεξη του μαθήματος του έβδομου εξαμήνου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, που έχει ανακοινωθεί από τη γραμματεία του Τμήματος.Η ημερομηνία αναπλήρωσης της αναβληθείσας διάλεξης της Πέμπτης 06/10/2022, θα γνωστοποιηθεί στους φοιτητές με νεότερη ανακοίνωση.
Η διδάσκουσα
Μαρία Σαρτζετάκη