Ενημέρωση Κατευθύνσεων των Τριτοετών Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Ο Πρόεδρος, τα Μέλη ΔΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό

 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

σας προσκαλούν

στην Ενημέρωση Κατευθύνσεων των Τριτοετών Φοιτητών του Τμήματος,

η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022,

ώρα 13:00 μμ

στο Αμφιθέατρο Β.