Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Ο Πρόεδρος, τα Μέλη ΔΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό

 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

σε συνεργασία με τον Σύλλογο φοιτητών του Τμήματος

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

σας προσκαλούν

στην Τελετή Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος,

η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022,

ώρα 13:00 μμ

στο Αμφιθέατρο Δ΄

με τη συμμετοχή της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας Δ.Π.Θ. (Δο.Συ.Π.)