Ανακοίνωση για το μάθημα Χρηματοοικονομική Ανάλυση


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης» το μάθημα της 14ης Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί δύο μέρες νωρίτερα, την Τετάρτη 12.10.2022 και ώρα 16:00.

 Ο Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς