Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ


Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ” για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 27/10/2022 ώρα 16:00