Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Eπιστημών του Δ.Π.Θ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤ. ΣΚΠΟΕ.pdf