Ανακοίνωση για το μάθημα “Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς”


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ’ Εξαμήνου ότι το μάθημα Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς της 25/10/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί.