Ανακοίνωση για το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ζ’ Εξαμήνου ότι το μάθημα ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της 26/10/2022 δεν θα πραγματοποιηθεί