Παράταση στη δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 _ Ανανέωση εγγραφής


Παράταση στην ανανέωση εγγραφής –δήλωση μαθημάτων  από 02-11-2022 μέχρι 15-11-2022

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://students.duth.gr/ (Universis) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.