Ανακοίνωση για την ορκωμοσία της 16.11.2022


 Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής που βρίσκεται εντός του κτηρίου του Τμήματος  στις 12:00.

Οι συμμετέχοντες στην ορκωμοσία οφείλουν να προσέλθουν κατά τις ώρες 9:30 – 11:30  στη Γραμματεία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας.

Επισημάνσεις:

Η είσοδος στους χώρους του Τμήματος καθώς και η συμμετοχή στην τελετή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι τελετές θα έχουν περιορισμένη επαγγελματική φωτογραφική κάλυψη.

Κατά τη διάρκεια της Τελετής απαγορεύονται αυστηρά εντός του Αμφιθεάτρου και του κτιρίου (Αίθριο) οι κόρνες αερίου ή χειροκίνητες, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ.), προκαλεί ενόχληση, και γενικά παρεμποδίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Τελετής ορκωμοσίας και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας (μετά από μία εβδομάδα περίπου και εντός προθεσμίας 20 ημερών) θα μπορείτε να παραλάβετε από τη σελίδα https://students.duth.gr τα παρακάτω ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Παράρτημα Διπλώματος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)

ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 16.11.2022