Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου _Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ» της 11ης Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 10:00.