Ανακοίνωση για φοιτητές Γ΄ Εξαμήνου Χρηματοοικονομική Ανάλυση


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης» της 11ης Νοεμβρίου 2022 μετατίθεται για την 25η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

 Ο Διδάσκων,

Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Πουφινάς