Κατάθεση δικαιολογητικών φοιτητών από μετεγγραφή 2022-2023


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών καλούνται να αποστείλουν,  στην ηλεκτρονική διεύθυνσή secr@econ.duth.gr από τις 07/11/2022 ως και τις 11/11/2022, όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν.(αίτηση μετεγγραφής και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται επάνω στην αίτηση)

Θα ακολουθήσει έλεγχος των δικαιολογητικών και έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος και μετά θα ενημερωθούν τηλεφωνικά οι ενδιαφερόμενοι για να προχωρήσουν στην διαγραφή τους από τα Τμήματα προσέλευσης.
Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Φωτ/πία της αστυνομικής ταυτότητα
  2. Πιστοποιητικό γέννησης(μόνο για τους άρρενες)

Εγκύκλιος δικαιολογητικών Μετεγγραφών.pdf