Ανακοίνωση για φοιτητές Γ΄ Εξαμήνου Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική


Ενημερώνονται οι φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου ότι το μάθημα «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» της 10ης Νοεμβρίου 2022 μετατίθεται (λόγω έκτακτου προβλήματος υγείας) για την 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 -20:00 στο Αμφιθέατρο Γ.

Ο Διδάσκων,

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ντόκας